شرکت ونداد نیرو تجارت (برق و صنعت جامی)  پیشرو در ارائه کلیه کالاهای الکتریکال میباشد. کلیه تولیدات برندهای داخلی و وارداتی در زمینه های فوق الذکر به شرط تایید سازمانهای ارزیاب و ذیربط, بصورت کاربردی گردآوری شده و با ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان مربوط مشتریان میتوانند خریدی مطمئن با کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان را به انجام برسانند.